oficiální stránky obce

Naše obec

Cheznovice

undefined

Webová služba Geoportálu Misys-Web (kliknutím na mapu pod textem se dostanete na geoportál, kde je k dispozici řada základních témat, např. ortofotomapa, topografická mapa, historická mapa, čísla popisná, katastrální mapa a mapy bývalého pozemkového katastru, ve spojení s nahlížením do katastru nemovitostí ČÚZK).
undefined