oficiální stránky obce

Povinné údaje

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1. Název Cheznovice
2. Důvod a způsob založení
3. Organizační struktura Samospráva

Zastupitelstvo – 7 členů
Josef Kolář – starosta

Josef Huml – místostarosta

Václav Kratochvíl – místostarosta
4. Kontaktní spojení Obecní úřad Cheznovice
Cheznovice 16

338 06 Cheznovice
telefon: 371 793 407
č.ú.: 2423381/0100
e-mail: cheznovice@cheznovice.eu
internetové stránky: www.cheznovice.eu
4.1 Kontaktní poštovní adresa Obecní úřad Cheznovice
Cheznovice 16

338 06 Cheznovice
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Obecní úřad Cheznovice
Cheznovice 16
338 06 Cheznovice
4.3 Úřední hodiny
Pondělí 7.00–11.30 12.30–17.00
Úterý 7.00–11.30 12.30–15.30
Středa 7.00–11.30 12.30–17.00
Čtvrtek 7.00–11.30 12.30–15.30
Pátek 7.00–11.30 12.30–15.00

Pracovní doba pokladny OÚ Cheznovice

Pondělí 7.00–11.30 12.30–17.00
Středa 7.00–11.30 12.30–17.00
4.4 Telefonní čísla, e-mail tel.: 371 793 407
tel. starosta: 774 402 200
e-mail: cheznovice@cheznovice.eu
4.5 Adresa internetové stránky www.cheznovice.eu
4.6 Adresa e-podatelny
4.7 Další elektronické adresy
5. Bankovní spojení Komerční banka, a. s.

číslo účtu/kód banky: 2423381/0100
6. IČO 00258750
7. DIČ CZ00258750
8. Dokumenty
8.1 Seznam hlavních dokumentů
8.2 Rozpočet
9. Žádosti o informace Žádosti o informace
10. Příjem žádostí a dalších podání Příjem žádostí a dalších podání
Pravidla pro podávání petičních stížností
11. Opravné prostředky Opravné prostředky
12. Formuláře Formuláře, které jsou k dispozici i v sídle místního úřadu Cheznovice
13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Místního úřadu Cheznovice
14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy Nejdůležitější používané předpisy
14.2 Vydané právní předpisy Obec Cheznovice vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy
Sazebník ke stažení zde
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
16. Licenční smlouvy
16.1 Vzory licenčních smluv Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
16.2 Výhradní licence V současné době nejsou obcí Cheznovice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.