oficiální stránky obce

Úřední deska – archiv rok 2013

Archiv úřední desky 2013

Vyvěšeno Název souboru Velikost Sejmuto
16.12.2013 Oznámení o změně úředních hodin na OÚ Cheznovice na přelomu roku 2013 a 2014 335 kB 04.01.2014
16.12.2013 Vánoční a novoroční přání 507 kB 04.01.2014
16.12.2013 Stanovení poplatku za odvoz odpadu na rok 2014 365 kB 04.01.2014
27.11.2013 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Cheznovice dne 26. 11. 2013 3.1 MB 16.12.2013
18.11.2013 INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Cheznovice dne 26. 11. 2013 445 kB 04.12.2013
14.11.2013 Veřejná vyhláška o zahájení řízení o návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území 920 kB 03.12.2013
14.11.2013 Pozvánka na zasedání Sněmu zástupců Dobrovolného svazku obcí – Horní Berounka, povodí Klabavy 467 kB 03.12.2013
14.11.2013 Výsledky hospodaření obce Cheznovice za I.–X. měsíc 2013 1.7 MB 03.12.2013
05.11.2013 OZNÁMENÍ – záměr odprodat pozemkovou parcelu 336 kB 20.11.2013
30.10.2013 OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY dne 19. 11. 2013 2.2 MB 20.11.2013
30.10.2013 Město Rokycany – Nařízení č. 9/2013, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov 2.2 MB 20.11.2013
21.10.2013 Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o územním plánu (změna č. 7 návrhu územního plánu sídelního útvaru Mýto) 762 kB 08.11.2013
21.10.2013 Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu 31. 10. 2013 365 kB 08.11.2013
21.10.2013 Návrh rozpočtu DSO HBPK na rok 2014 478 kB 08.11.2013
11.10.2013 Dražební vyhláška – ELEKTRONICKÁ DRAŽBA – čp. 192 2.1 MB 30.10.2013
09.10.2013 Výsledky hospodaření obce Cheznovice za I.–IX. měsíc 2013 1.7 MB 26.10.2013
09.10.2013 Oznámení o době a místě konání voleb 470 kB 26.10.2013
26.09.2013 Zápis z jednání ZO Cheznovice konaného dne 24. 9. 2013 3.3 MB 14.10.2013
24.09.2013 Oznámení o počtu a síle volebních okrsků pro Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 25. a 26. října 2013 377 kB 12.10.2013
24.09.2013 UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ 633 kB 12.10.2013
17.09.2013 Informace o přistavení kontejneru na objemný odpad dne 361 kB 07.10.2013
17.09.2013 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Cheznovice dne 24. 9. 2013 426 kB 07.10.2013
02.09.2013 Usnesení – Dražební vyhláška čp. 96 1.2 MB 03.09.2013
27.08.2013 Rozhodnutí Franta/Frantová 1.1 MB 16.09.2013
09.08.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
(rozhodnutí o umístění stavby – domovní čistírna odpadních vod)
1.8 MB 26.08.2013
09.08.2013 ODVOLÁNÍ OBDOBÍ ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU 448 kB 26.08.2013
07.08.2013 Výzva účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (Franta, Frantová) 449 kB 24.08.2013
01.08.2013 VYHLÁŠENÍ OBDOBÍ ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU 890 kB 09.08.2013
12.07.2013 Oznámení o zahájení řízení o žádosti (zrušení omístu trvalého pobytu – Lucie Frantová, Cheznovice 222) 938 kB 31.07.2013
08.07.2013 Výsledky hospodaření obce Cheznovice za I.–VI. měsíc 2013 1.7 MB 29.07.2013
01.07.2013 Zápis z jednání Zastupitelstva obce konaného dne 27. 6. 2013 3 MB 18.07.2013
18.06.2013 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Cheznovice dne 27. 6. 2013 57 kB 07.07.2013
12.06.2013 Pozvánka na zasedání Sněmu zástupců Dobrovolného svazku obcí – Horní Berounka, povodí Klabavy 475 kB 28.06.2013
12.06.2013 Oznámení – kontejner na objemný odpad – 22. 6. 2013 369 kB 28.06.2013
12.06.2013 Veřejná vyhláška – ROZHODNUTÍ (Stavba nadzemního a podzemního vedení VN, NN a TS) 22 kV v k.ú. Cheznovice do lokalitv K Hájovně) 1.6 MB 28.06.2013
27.05.2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 2.1 MB 18.06.2013
27.05.2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 6.2 MB 18.06.2013
27.05.2013 Oznámení: Záměr obce Cheznovice pronajmout majetek obce – část lesního pozemku č. k. 1273/1. 356 kB 18.06.2013
20.05.2013 Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území 561 kB 09.06.2013
10.05.2013 Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu 15. 5. 2013 401 kB 20.05.2013
24.04.2013 Veřejná vyhláška – prodloužení platnosti rozhodnutí: Stavba nadzemního a podzemního vedení (VN, NN a TS) 22 kV v k.ú. Cheznovice do lokality K Hájovně 1.7 MB 12.05.2013
23.04.2013 Veřejná vyhláška – hromadný předpisný seznam daně z nemovitosti na rok 2013 446 kB 09.05.2013
23.04.2013 Zveřejnění záměru odprodat parcelu 1140/1 328 kB 09.05.2013
15.04.2013 Výsledky hospodaření obce Cheznovice za I.–III. měsíc 2013 1.3 MB 03.05.2013
11.04.2013 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – rorýs obecný 3.6 MB 11.04.2013
27.04.2013 Zápis z jednání Zastupitelstva obce konaného dne 28. 3. 2013 4.3 MB 19.04.2013
19.03.2013 Závěrečný účet DSO Horni Berounka, povodí Klabavy, za rok 2012 1.7 MB 04.04.2013
19.03.2013 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Horní Berounka, povodí Klabavy, za rok 2012 2 MB 04.04.2013
19.03.2013 Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Cheznovice 28. 3. 2013 v 18.00 hodin 475 kB 04.04.2013
13.03.2013 Zahájení společného řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí a stavebního povolení – Stavba nadzemního a podzemního vedení (VN, NN a TS) 22 kV v k.ú. Cheznovice do lokality K Hájovně 1.6 MB 02.04.2013
13.03.2013 Návrh rozpočtu obce Cheznovice na rok 2013 3 MB 02.04.2013
12.03.2013 Žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: domovní čistírna odpadních vod 1.1 MB 28.03.2013
12.03.2013 Dražební vyhláška Klír-Svoboda-Svobodová 2.6 MB 28.03.2013
04.03.2013 Opakovaná dražební vyhláška 1.4 MB 21.03.2013
31.01.2013 Výsledky hospodaření obce Cheznovice za I.–XII. měsíc 2012 2 MB 18.02.2013
28.01.2013 Veřejná vyhláška – Návrh opatření obecné povahy (ochrana rorýse obecného) 3 MB 14.02.2013
16.01.2013 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky – 2. kolo 434 kB 03.02.2013
02.01.2013 Výroční zpráva za rok 2012 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 373 kB 19.01.2013