oficiální stránky obce

Úřední deska – archiv rok 2016

Archiv úřední desky 2016

Vyvěšeno Název souboru Velikost Sejmuto
08.12.2016 OZNÁMENÍ – poplatky v roce 2017 235 kB 31.12.2016
08.12.2016 Výsledky hospodaření obce Cheznovice za I.-XI. měsíc 2016 134 kB 31.12.2016
08.12.2016 ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice konaného dne 6. 12. 2016 429 kB 31.12.2016
28.11.2016 INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Cheznovice 204 kB 14.12.2016
23.11.2016 Rozbor pitné vody 1.2 MB 14.12.2016
23.11.2016 Veřejně prospěšné práce (Jak pomohla Evropská Unie a Evropský sociální fond naší obci?) 269 kB 14.12.2016
08.11.2016 Výsledky hospodaření obce Cheznovice za I.-X. měsíc 2016 134 kB 25.11.2016
07.11.2016 Návrh rozpočtu DSO HBPK na rok 2017 89 kB 25.11.2016
08.09.2016 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 551 kB 18.11.2016
17.10.2016 SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU (úterý 1. listopadu 2016) 238 kB 07.11.2016
17.10.2016 Výsledky hospodaření obce Cheznovice za I.-IX. měsíc 2016 133 kB 07.11.2016
17.10.2016 ZÁPIS z konání zasedání Zastupitelstva obce Cheznovice dne 14. 10. 2016 278 kB 07.11.2016
05.10.2016 INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Cheznovice dne 14. 10. 2016 203 kB 07.11.2016
04.10.2016 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) 430 kB 07.11.2016
09.09.2016 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 139 kB 07.11.2016
15.09.2016 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY 819 kB 15.10.2016
20.09.2016 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů 276 kB 07.10.2016
08.09.2016 ZÁPIS z konání mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Cheznovice dne 7. září 2016 193 kB 24.09.2016
08.09.2016 Výsledky hospodaření obce Cheznovice za I.-VIII. měsíc 2016 130 kB 24.09.2016
24.08.2016 Veřejná zakázka malého rozsahu – oprava střechy hasičské zbrojnice 267 kB 24.09.2016
24.08.2016 Veřejná vyhláška – Oznámení o vydání územního plánu Cheznovice 309 kB 24.09.2016
30.08.2016 INFORMACE o konání mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Cheznovice dne 7. září 2016 195 kB 19.09.2016
09.08.2016 Oznámení – záměr obce Cheznovice prodat pozemek 33 kB 09.09.2016
24.08.2016 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice konaného dne 23. 8. 2016 138 kB 08.09.2016
15.08.2016 INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Cheznovice 23. 8. 2016 198 kB 08.09.2016
08.08.2016 Oznámení – počet členů okrskové komise pro volby do zastupitelstva kraje konané ve dnech 7. a 8. října 2016 171 kB 30.08.2016
05.08.2016 Výsledky hospodaření obce Cheznovice za I.-VII. měsíc 2016 129 kB 22.08.2016
18.07.2016 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU (návrh změny č. 8 územního plánu sídelního útvaru Mýto) 113 kB 18.08.2016
11.07.2016 Výsledky hospodaření obce Cheznovice za I.-VI. měsíc 2016 129 kB 02.08.2016
22.06.2016 VYHLÁŠENÍ PLATNOSTI obnoveného katastrálního operátu 121 kB 02.08.2016
22.06.2016 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
(rozhodnutí o umístění stavby)
142 kB 02.08.2016
31.05.2016 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o vydání opatření obecné povahy (o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad – CZ03) 7.9 MB 01.07.2016
31.05.2016 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU 209 kB 01.07.2016
26.05.2016 OZNÁMENÍ – Obec Cheznovice zveřejňuje záměr odprodat pozemek 856 kB 26.06.2016
09.06.2016 Dražební vyhláška – Anýž Miroslav 158 kB 25.06.2016
09.06.2016 Výsledky hospodaření obce Cheznovice za I.-V. měsíc 2016 129 kB 25.06.2016
25.05.2016 OZNÁMENÍ – Obec Cheznovice zveřejňuje záměr pronajmout Restaurační zařízení s ubytovnou v Lidovém domě 168 kB 25.06.2016
25.05.2016 Pozvánka na zasedání Sněmu zástupců Horní Berounky, povodí Klabavy – dobrovolného svazku obcí 333 kB 10.06.2016
25.05.2016 Zápis z jednání zastupitelstva obce Cheznovice dne 24. 5. 2016 118 kB 10.06.2016
09.05.2016 Nařízení města Rokycany č. 3/2016 186 kB 09.06.2016
03.05.2016 Veřejná vyhláška – Hromadný předpisný seznam k dani z nemovitosti na rok 2016 159 kB 03.06.2016
16.05.2016 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ – ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ (umístění el. přípojky) 99 kB 01.06.2016
12.05.2016 INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Cheznovice dne 24. května 2016 133 kB 30.05.2016
11.05.2016 Výsledky hospodaření obce Cheznovice za I.–IV. měsíc 2016 159 kB 27.05.2016
06.05.2016 Zpráva o výsledku přezkoumání obce Cheznovice za rok 2015 308 kB 25.05.2016
06.05.2016 Obec Cheznovice – ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 186 kB 25.05.2016
21.04.2016 Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí 211 kB 25.05.2016
18.03.2016 Neznámí vlastníci pozemků 195 kB 20.05.2016
12.04.2016 Výsledky hospodaření obce Cheznovice za I.-III. měsíc 2016 95 kB 16.05.2016
10.03.2016 Žádost Zbirožské a.s. 139 kB 11.05.2016
10.03.2016 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy o stanovení záplavového území Holoubkovského potoka 2.6 MB 11.05.2016
18.03.2016 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO HBPK 2015 367 kB 03.04.2016
18.03.2016 Závěrečný účet DSO HBPK 2015 1 MB 03.04.2016
18.03.2016 Veřejná vyhláška – Územní rozhodnutí ČOV 101 kB 03.04.2016
02.03.2016 Zápis ze zasedání ZO Cheznovice dne 1. 3. 2016 108 kB 18.03.2016
22.02.2016 Pozvánka na ZO obce Cheznovice dne 1. 3. 2016 136 kB 10.03.2016
01.02.2016 Veřejná vyhláška – Návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v uplynulém období (únor 2012–leden 2016) 88 kB 01.03.2016
12.02.2016 Rozpočet obce Cheznovice na rok 2016 762 kB 29.02.2016
03.02.2016 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ (domovní ČOV) 98 kB 19.02.2016
13.01.2016 Veřejná vyhláška – OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
čj.  148/2016-MZE-15120 ze dne 12. ledna 2016
401 kB 13.02.2016
06.01.2016 Výsledky hospodaření obce Cheznovice za I.–XII. měsíc 2015 98 kB 22.01.2016
05.01.2016 Výroční zpráva za rok 2015 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 68 kB 20.01.2016
08.12.2015 Holoubkovský potok – vymezení záplavového území 3.6 MB 08.01.2016
16.12.2015 Zápis z jednání zastupitelstva obce Cheznovice ze dne 15. 12. 2015 96 kB 03.01.2016
15.12.2015 Oznámení – poplatky v roce 2016 120 kB 02.01.2016
15.12.2015 Úřední hodiny OÚ Cheznovice na konci roku 2015 105 kB 02.01.2016