oficiální stránky obce

Úřední deska – archiv rok 2017

Archiv úřední desky 2017

Vyvěšeno Název souboru Velikost Sejmuto
04.12.2017 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce dne 12. 12. 2017 255 kB 20.12.2017
01.12.2017 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise 168 kB 17.12.2017
14.11.2017 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ O OPAKOVANÉM PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍ STUDIE CHEZNOVICE PRO LOKALITU Z 7 156 kB 14.12.2017
27.11.2017 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby prezidenta republiky v lednu 2018 158 kB 13.12.2017
24.11.2017 Návrh rozpočtu obce Cheznovice na rok 2018 519 kB 10.12.2017
08.11.2017 Pozvánka na zasedání Sněmu zástupců Horní Berounky, povodí Klabavy – dobrovolného svazku obcí 322 kB 08.12.2017
08.11.2017 Návrh rozpočtu DSO HBPK na rok 2018 203 kB 08.12.2017
08.11.2017 OZNÁMENÍ pro volby prezidenta republiky v lednu 2018 – počet členů okrskové volební komise 157 kB 02.12.2017
08.11.2017 Výsledky hospodaření obce Cheznovice za I.–X. měsíc 2017 400 kB 25.11.2017
21.09.2017 OZNÁMENÍ – záměr obce pronajmout restauraci a ubytovnu v Lidovém domě 153 kB 12.11.2017
21.09.2017 Neurčitý vlastník v katastru nemovitostí 290 kB 12.11.2017
20.09.2017 UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 565 kB 12.11.2017
20.09.2017 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY (zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých, zpracování těžeb nahodilých) 456 kB 12.11.2017
11.10.2017 Výsledky hospodaření obce Cheznovice za I.–IX. měsíc 2017 386 kB 30.10.2017
10.10.2017 Zápis z jednání zastupitelstva obce Cheznovice konaného dne 2. října 2017 280 kB 30.10.2017
02.10.2017 Oznámení o době a místě konání voleb 263 kB 30.10.2017
22.09.2017 INFORMACE o konání mimořádného zasedání ZO obce Cheznovice dne 2. 10. 2017 199 kB 08.10.2017
21.09.2017 POZVÁNKA na 1. zasedání okrskové volební komise 189 kB 08.10.2017
21.09.2017 Rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu DSO Horní Berounka, povodí Klabavy na rok 2017 128 kB 07.10.2017
08.09.2017 Rozpočtové opatření č. 2 214 kB 02.10.2017
08.09.2017 Výsledky hospodaření obce Cheznovice za I.-VIII. měsíc 2017 614 kB 02.10.2017
08.09.2017 ZÁPIS z jednání zastupitelstva obce Cheznovice konaného dne 29. srpna 2017 643 kB 02.10.2017
01.09.2017 OZNÁMENÍ o počtu a sídle volebních okrsků pro Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 204 kB 02.10.2017
23.08.2017 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍ STUDIE CHEZNOVICE PRO LOKALITU Z 7 153 kB 02.10.2017
21.08.2017 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Cheznovice dne 29. 8. 2017 249 kB 02.10.2017
21.08.2017 Stanovení počtu členů Okrskové volební komise – Obec Cheznovice pro Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017 193 kB 02.10.2017
09.08.2017 Veřejná vyhláška – Oznámení o projednávání zadání změny č. 1 Územního plánu Cheznovice 2 MB 02.10.2017
09.08.2017 Výsledky hospodaření obce Cheznovice za I.-VII. měsíc 2017 613 kB 02.10.2017
13.07.2017 Rozpočtové opatření číslo 2 k rozpočtu DSO Horní Berounka, povodí Klabavy na rok 2017 50 kB 09.08.2017
13.07.2017 Schválený Závěrečný účet DSO Horní Berounka, povodí Klabavy za rok 2016 47 kB 09.08.2017
01.06.2017 Výsledky hospodaření obce Cheznovice za I.-V. měsíc 2017 142 kB 13.07.2017
01.06.2017 Schválený Závěrečný účet obce (Usnesení č. 177) 6.9 MB 13.07.2017
01.06.2017 Záměr směnit a odprodat část parcely v areálu Zbirožské a.s. 156 kB 13.07.2017
01.06.2017 Záměr prodat p.č. 1440 154 kB 13.07.2017
01.06.2017 Usnesení – exekuce (Anýž) 834 kB 13.07.2017
01.06.2017 Rozpočtové opatření č. 1 – předložení ke schválení 223 kB 13.07.2017
01.06.2017 Zápis Zastupitelstva obce konaného dne 30. 5. 2017 613 kB 13.07.2017
12.05.2017 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o návrhu Aktualizace  č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2 Zásad územního zozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území 1.8 MB 12.06.2017
25.05.2017 Návrh závěrečného účtu DSO Horní Berounka, povodí Klabavy za rok 2016 4.7 MB 10.06.2017
25.05.2017 Rozpočtové opatření číslo 1 k rozpočtu DSO Horní Berounka, povodí Klabavy na rok 2017 30 kB 10.06.2017
19.05.2017 Informace o konání zastupitelstva obce Cheznovice dne 30. 5. 2017 299 kB 05.06.2017
15.05.2017 Hospodaření obce Cheznovice za I.-IV. měsíc 2017 602 kB 31.05.2017
27.04.2017 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – hromadný předpisný seznam čj. 965842/17/230 –
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2017
67 kB 27.05.2017
12.04.2017 Hospodaření obce Cheznovice za I.-III. měsíc 2017 618 kB 28.04.2017
31.03.2017 Obec Cheznovice – závěrečný účet 2016 43 kB 17.04.2017
30.03.2017 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 – obec Cheznovice 228 kB 16.04.2017
30.03.2017 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o možnosti převzít písemnost
(dědicům po Janu Zábranském)
112 kB 16.04.2017
24.03.2017 Rozpočet DSO HBPK na rok 2017 425 kB 09.04.2017
20.03.2017 OZNÁMENÍ – nahlášení stavu vodoměrů 203 kB 09.04.2017
20.03.2017 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) 702 kB 09.04.2017
20.03.2017 Schválený rozpočet obce Cheznovice na rok 2017 92 kB 09.04.2017
09.03.2017 ZÁPIS z konání zasedání Zastupitelstva obce Cheznovice dne 7. března 2017 516 kB 05.04.2017
20.02.2017 Opatření obecné povahy – bobr 4 MB 24.03.2017
24.02.2017 INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Cheznovice dne 7. března 2017 207 kB 15.03.2017
17.02.2017 Návrh rozpočtu obce Cheznovice na rok 2017 92 kB 08.03.2017
30.01.2017 Dražební vyhláška 857 kB 20.02.2017
12.01.2017 VÝZVA – NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
(výjimka ze základních ochranných podmínek silně ohroženého zvláště chráněného živočicha bobra evropského)
4 MB 10.02.2017
11.01.2017 Výsledky hospodaření obce Cheznovice za I.–XII. měsíc 2016 134 kB 10.02.2017
02.01.2017 Výroční zpráva za rok 2016 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 102 kB 18.01.2017
02.01.2017 Dražební vyhláška 166 kB 18.01.2017