oficiální stránky obce

Úřední deska – archiv rok 2019

Archiv úřední desky 2019

Vyvěšeno Název souboru Velikost Sejmuto
13.12.2019 OZNÁMENÍ – úřední hodiny na OÚ v období 23.12.2019–03.01.2020 178 kB 31.12.2019
13.12.2019 Rozpočtové opatření č. 4 267 kB 31.12.2019
13.12.2019 Hospodaření obce Cheznovice za I.–XI. měsíc 2019 443 kB 31.12.2019
04.12.2019 INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Cheznovice dne 12. 12. 2019 234 kB 21.12.2019
03.12.2019 Pozvánka na zasedání Sněmu zástupců HPBK DSO dne 13. 12. 2019 268 kB 20.12.2019
19.11.2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ (Cheznovice, RO, E33, KNN (IV-12-0014188) – Becková) 661 kB 19.12.2019
07.11.2019 Veřejná vyhláška o doručení pozvánky k zjišťování průběhu hranic pozemků komplexních pozemkových úprav Cheznovice 349 kB 07.12.2019
20.11.2019 Návrh rozpočtu DSO HPBK na rok 2020 295 kB 06.12.2019
13.11.2019 Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu – 27. 11. 2019 204 kB 30.11.2019
25.10.2019 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Cheznovice – oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků 548 kB 25.11.2019
07.11.2019 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice konaného dne 5. 11. 2019 284 kB 24.11.2019
18.09.2019 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Cheznovice – oznámení o vyložení soupisu nároku vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek 1.1 MB 18.10.2019
18.09.2019 UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 544 kB 18.11.2019
15.10.2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ – ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ – Cheznovice kanalizace 786 kB 15.11.2019
25.10.2019 INFORMACE o konání zastupitelstva obce Cheznovice dne 5. 11. 2019 275 kB 10.11.2019
09.10.2019 Výsledky hospodaření obce Cheznovice za I.–IX. měsíc 2019 430 kB 25.10.2019
27.08.2019 Protokol o zkoušce vody 742 kB 12.09.2019
15.08.2019 Zápis z jednání zastupitelstva obce Cheznovice konaného dne 12. 8. 2019 311 kB 31.08.2019
14.08.2019 Rozpočtové opatření č. 3 220 kB 30.08.2019
14.08.2019 Oznámení – záměr obce odprodat část parcely 149 kB 30.08.2019
06.08.2019 Výsledky hospodaření obce Cheznovice za I.–VII. měsíc 2019 185 kB 22.08.2019
02.08.2019 Pozvánka na zasedání ZO Cheznovice dne 12. 8. 2019 245 kB 18.08.2019
01.07.2019 OZNÁMENÍ – obec Cheznovice hledá pracovníka na pozici školníka 184 kB 13.08.2019
05.06.2019 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Cheznovice – oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků – došetření hranice pozemků 582 kB 05.08.2019
28.05.2019 SOCIÁLNÍ PRÁCE – MĚSTO ROKYCANY 324 kB 28.07.2019
10.07.2019 Výsledky hospodaření obce Cheznovice za I.–VI. měsíc 2019 607 kB 26.07.2019
01.07.2019 OZNÁMENÍ – přistavení kontejneru na objemný odpad 20. 7. 2019 191 kB 21.07.2019
18.06.2019 Schválený závěrečný účet DSO Horní Berounka, povodí Klabavy za rok 2018 79 kB 15.07.2019
18.06.2019 Rozpočtové opatření č. 1 a 2 k rozpočtu DSO Horní Berounka, povodí Klabavy na rok 2019 81 kB 15.07.2019
15.05.2019 Opatření proti kůrovci 594 kB 15.07.2019
30.05.2019 Pozvánka na zasedání Sněmu zástupců Horní Berounky, povodí Klabavy – dobrovolného svazku obcí dne 14. 6. 2019 344 kB 15.06.2019
18.04.2019 Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu dne 4. 6. 2019 204 kB 05.06.2019
17.05.2019 Zápis ZO Cheznovice ze dne 14. 5. 2019 241 kB 02.06.2019
15.05.2019 Schválený Závěrečný účet obce Cheznovice za rok 2018 151 kB 02.06.2019
15.05.2019 Návrh Závěrečného účtu DSO Horní Berounka, povodí Klabavy za rok 2018 10.5 MB 02.06.2019
15.05.2019 Rozpočtové opatření č. 2 196 kB 02.06.2019
15.05.2019 Výsledky hospodaření obce Cheznovice za I.–IV. měsíc 2019 599 kB 02.06.2019
30.04.2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 61 kB 02.06.2019
25.04.2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2019 297 kB 02.06.2019
09.05.2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 2019 188 kB 26.05.2019
06.05.2019 Informace o konání zastupitelstva obce Cheznovice dne 14. 5. 2019 224 kB 22.05.2019
18.04.2019 Obec Cheznovice – Závěrečný účet za rok 2018 7.3 MB 04.05.2019
18.04.2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření – Obec Cheznovice, rok 2018 1.6 MB 04.05.2019
04.04.2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 595 kB 04.05.2019
04.04.2019 Pronájem obecních bytů v čp. 75 148 kB 04.05.2019
22.03.2019 2. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU CHEZNOVICE 221 kB 22.04.2019
22.03.2019 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) – aktualizace k 1. 2. 2019 699 kB 22.04.2019
04.04.2019 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu 2019 187 kB 20.04.2019
04.04.2019 OZNÁMENÍ o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu 2019 181 kB 20.04.2019
04.04.2019 Výsledky hospodaření obce Cheznovice za I.–III. měsíc 2019 595 kB 20.04.2019
02.04.2019 Protokol o zkoušce vody – březen 2019 530 kB 18.04.2019
22.03.2019 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Cheznovice dne 18.03.2019 396 kB 07.04.2019
22.03.2019 OZNÁMENÍ pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019 182 kB 07.04.2019
22.03.2019 Rozpočtové opatření č. 1 175 kB 07.04.2019
19.02.2019 Pravidla pro výběr nájemců v domě s pečovatelskou službou 371 kB 01.04.2019
08.03.2019 Výsledky hospodaření obce Cheznovice za I.–II. měsíc 2019 581 kB 22.03.2019
08.03.2019 INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Cheznovice dne 18. 3. 2019 237 kB 22.03.2019
18.02.2019 ČEZ – oznámení o termínu odečtu – 01.03.2019–14.03.2019 138 kB 15.03.2019
18.02.2019 ČEZ – Důvod návštěvy Vašeho odběrného místa 196 kB 15.03.2019
15.02.2019 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Cheznovice dne 13.02.2019 710 kB 03.03.2019
01.02.2019 INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Cheznovice dne 13.02.2019 231 kB 15.02.2019
04.01.2019 Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje 486 kB 04.02.2019
15.01.2019 Výsledky hospodaření obce Cheznovice za I.–XII. měsíc 2018 623 kB 31.01.2019
15.01.2019 Rozpočtové opatření č. 6 222 kB 31.01.2019
04.01.2019 Výroční zpráva za rok 2018 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 103 kB 20.01.2019
20.12.2018 Poplatky v roce 2019 231 kB 05.01.2019
20.12.2018 Veřejné projednání Cheznovice 2ZM 160 kB 05.01.2019
20.12.2018 Obec Cheznovice zveřejňuje svůj záměr pronajmout majetek obce Cheznovice 186 kB 05.01.2019
20.12.2018 Rozpočet obce Cheznovice na rok 2019 510 kB 05.01.2019
20.12.2018 Návrh rozpočtového výhledu obce Cheznovice na období 2019–2022 195 kB 05.01.2019
20.12.2018 Rozpočtové opatření č. 5 232 kB 05.01.2019
20.12.2018 ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice konaného dne 19. prosince 2018 460 kB 05.01.2019