oficiální stránky obce

Úřední deska – archiv rok 2021

Archiv úřední desky 2021

Vyvěšeno Název souboru Číslo Velikost Sejmuto
06.10.2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území 47/21 507 kB 30.12.2021
30.06.2021 OZNÁMENÍ o stavbě, která řeší nové zemní kabelové vedení a rekonstrukci stávajícího vedení NN 33/21 809 kB 30.12.2021
06.12.2021 INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Cheznovice dne 14. 12. 2021 60/21 255 kB 22.12.2021
06.12.2021 Pozvánka na zasedání Sněmu zástupců Horní Berounky, povodí Klabavy – dobrovolného svazku obcí dne 17. 12. 2021 59/21 307 kB 22.12.2021
29.11.2021 Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu DSO Horní Berounka, povodí Klabavy na rok 2021 58/21 140 kB 15.12.2021
29.11.2021 Návrh rozpočtu DSO Horní Berounka, povodí Klabavy na rok 2022 57/21 331 kB 15.12.2021
26.11.2021 Návrh rozpočtu obce Cheznovice na rok 2022 56/21 412 kB 12.12.2021
26.11.2021 NÁVRH – Střednědobý výhled rozpočtu obce Cheznovice na období 2022–2025 55/21 158 kB 12.12.2021
11.11.2021 ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice konaného dne 9. listopadu 2021 343 kB 27.11.2021
11.11.2021 Protokol o zkoušce vody č. 18591/2021 54/21 1.9 MB 27.11.2021
11.11.2021 Výsledky hospodaření obce Cheznovice za I.–X. měsíc 2021 53/21 609 kB 27.11.2021
11.11.2021 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 4 52/21 173 kB 27.11.2021
11.11.2021 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 3 51/21 264 kB 27.11.2021
17.09.2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 44/21 384 kB 17.11.2021
15.10.2021 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 49/21 930 kB 15.11.2021
27.10.2021 INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Cheznovice dne 9. 11. 2021 217 kB 11.11.2021
14.10.2021 Výsledky hospodaření obce Cheznovice za I.–IX. měsíc 2021 48/21 611 kB 30.10.2021
05.10.2021 Pozvánka na závěrečné jednání – komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Cheznovice a v navazujících částech k.ú. Mýto v Čechách a Olešná u Hořovic 46/21 389 kB 21.10.2021
21.09.2021 Oznámení o době a místě konání voleb do POSLANECKÉ SNĚMOVNY Parlamentu České republiky 45/21 188 kB 09.10.2021
08.09.2021 Výsledky hospodaření obce Cheznovice za I.–VIII. měsíc 2021 43/21 605 kB 24.09.2021
19.08.2021 ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice konaného dne 17. srpna 2021 352 kB 04.09.2021
19.08.2021 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 2 42/21 243 kB 04.09.2021
19.08.2021 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané dne 8. a 9. října 2021 41/21 177 kB 04.09.2021
19.08.2021 INFORMACE o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané dne 8. a 9. října 2021 40/21 161 kB 04.09.2021
27.07.2021 Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Cheznovice a v navazujících částech k.ú. Mýto v Čechách a k.ú. Olešná u Hořovic 36/21 438 kB 27.08.2021
10.08.2021 Výsledky hospodaření obce Cheznovice za I.–VII. měsíc 2021 39/21 604 kB 26.08.2021
09.08.2021 OZNÁMENÍ pro nové volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané dne 8. a 9. října 2021 – stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 38/21 151 kB 25.08.2021
06.08.2021 INFORMACE o konání Zastupitelstva obce Cheznovice dne 17. 8. 2021 37/21 421 kB 22.08.2021
14.06.2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení pořízení 5. úplné aktualizace Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Rokycany (Výzva) 28/21 822 kB 14.08.2021
22.07.2021 ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice dne 20. 7. 2021 421 kB 07.08.2021
31.05.2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECENÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK 27/21 1.1 MB 31.07.2021
13.07.2021 Výsledky hospodaření obce Cheznovice za I.–VI. měsíc 2021 35/21 607 kB 29.07.2021
12.07.2021 INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Cheznovice dne 20. 7. 2021 34/21 246 kB 28.07.2021
17.06.2021 Rozpočtové opatření  č. 1 k rozpočtu DSO Horní Berounka 32/21 139 kB 03.07.2021
17.06.2021 Schválený závěrečný účet DSO Horní Berounka 31/21 131 kB 03.07.2021
14.06.2021 Protokol o zkoušce vody 30/21 1.9 MB 30.06.2021
14.06.2021 Výsledky hospodaření obce Cheznovice za I.–V. měsíc 2021 29/21 605 kB 30.06.2021
17.05.2021 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) 23/21 698 kB 17.06.2021
31.05.2021 ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice konaného dne 25. 5. 2021 350 kB 16.06.2021
28.05.2021 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ obce Cheznovice za rok 2020 710 kB 13.06.2021
28.05.2021 Pozvánka na zasedání Sněmu zástupců Horní Berounky, povodí Klabavy – dobrovolného svazku obcí dne 11. 6. 2021 303 kB 13.06.2021
17.05.2021 INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Cheznovice dne 25. 5. 2021 24/21 253 kB 02.06.2021
26.04.2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2021 67 kB 02.06.2021
12.05.2021 Návrh závěrečného účtu DSO HBPK 7.5 MB 28.05.2021
10.05.2021 SOCIÁLNÍ PRÁCE MĚSTO ROKYCANY 21/21 304 kB 26.05.2021
25.03.2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – ROZHODNUTÍ – Kanalizace 14/21 878 kB 25.05.2021
07.05.2021 Výsledky hospodaření obce Cheznovice za I.–IV. měsíc 2021 20/21 605 kB 23.05.2021
27.04.2021 SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU 523 kB 14.05.2021
19.02.2021 OZNÁMENÍ O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE 8/21 2 MB 12.05.2021
09.03.2021 Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 – POŽÁRNÍ ŘÁD 368 kB 09.05.2021
12.04.2021 Rozpočtové opatření č. 1 17/21 233 kB 28.04.2021
12.04.2021 Výsledky hospodaření obce Cheznovice za I.–III. měsíc 2021 16/21 285 kB 28.04.2021
23.03.2021 Oznámení o zahájení zadávacího řízení – Věstník veřejných zakázek 234 kB 23.04.2021
22.02.2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení vodoprávního řízení ve věci změny stavby před dokončením – „Cheznovice – kanalizace“, v k.ú. Cheznovice 9/21 810 kB 22.04.2021
11.03.2021 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice dne 8. 3. 2021 325 kB 27.03.2021
10.03.2021 Schválený Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2021–2024 i Závěrečný účet za rok 2020 je shodný s návrhem. 13/21 174 kB 26.03.2021
09.03.2021 Výsledky hospodaření obce Cheznovice za I.–II. měsíc 2021 699 kB 25.03.2021
19.02.2021 Pravidelný odečet elektroměrů v obci Cheznovice 7/21 1.2 MB 19.03.2021
26.02.2021 INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Cheznovice dne 8. 3. 2021 10/21 254 kB 14.03.2021
12.01.2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ – Kanalizační přípojky v obci Cheznovice 5/21 1.6 MB 12.03.2021
16.02.2021 Závěrečný účet obce Cheznovice za rok 2020 5,9 MB 04.03.2021
11.01.2021 Výsledky hospodaření obce Cheznovice za I.–XII. měsíc 2020 4/21 422 kB 27.01.2021
11.01.2021 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 3 3/21 200 kB 27.01.2021
11.01.2021 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce Cheznovice na období 2021–2024 2/21 199 kB 27.01.2021
06.01.2021 Výroční zpráva za rok 2020 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 1/21 199 kB 22.01.2021