oficiální stránky obce

Úřední deska 2020

Zde naleznete nejnovější dokumenty sekce ÚŘEDNÍ DESKA.

Starší dokumenty jsou po 16 dnech přesouvány a dostupné v sekci archiv.

Vyvěšeno Název souboru Číslo Velikost
09.07.2020 Výsledky hospodaření obce Cheznovice za I.–VI. měsíc 2020 45/20 420 kB
09.07.2020 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Cheznovice – oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků 44/20 561 kB
02.07.2020 INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Cheznovice dne 13. července 2020 43/20 204 kB
01.07.2020 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice konaného dne 25. 6. 2020 394 kB
22.06.2020 Veřejná vyhláška o doručení pozvánky k zjišťování hranic pozemků – došetření hranic pozemků v rámci komplexní pozemkové úpravy Cheznovice 42/20 394 kB
28.05.2020 VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu – víceúčelové hřiště 15 x 32 m Cheznovice 35/20 272 kB
21.05.2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení územního řízení – Cheznovice, RO, p.č. 1428/143, kVN, TS, kNN – zasíťování zóny Z7 32/20 794 kB
21.05.2020 Obecně závazná vyhláška obce Cheznovice o místním poplatku ze psů č. 3/2020 31/20 513 kB
21.05.2020 Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Cheznovice 30/20 538 kB
21.05.2020 Obecně závazná vyhláška obce Cheznovice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 1/2020 29/20 688 kB
06.04.2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
(opatření ke kůrovcové kalamitě)
16/20 607 kB