oficiální stránky obce

Veřejné vyhlášky

Vyvěšeno Název souboru Velikost
20.12.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ TRASY PŘIVADĚČE A POKRAČOVÁNÍ V ŘÍZENÍ (Rozšíření skupinového vodovodu SV Rokycany – Hrádek- Strašice: řad č. 2 Zbiroh, řad č. 5 směr Beroun) 858 kB
15.09.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje 240 kB
10.08.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území 295 kB
↑ 2023 ↑
13.12.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (dopravní značení) 866 kB
09.12.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 793 kB
04.11.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 1.2 MB
19.10.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – USNESENÍ – OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ 4 MB
13.10.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – ROZHODNUTÍ – ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ [rozhodnutí o umístění stavby vzdušného vedení kNN, Cheznovice, RO (IE-12-0008558)] 7.1 MB
17.08.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI
(Pavel Stupka)
286 kB
08.08.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – ROZHODNUTÍ (ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ) 1.1 MB
08.08.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 660 kB
28.07.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 641 kB
18.05.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ – ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ODSTRANĚNÍ STAVBY A ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 1.2 MB
26.04.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2022 – zpřístupnění hromadného předpisného seznamu  252 kB
18.02.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích  856 kB
03.02.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 412 kB
↑ 2022 ↑
16.12.2021 Obecně závazná vyhláška obce Cheznovice č. 2/2021
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
398 kB
16.12.2021 Obecně závazná vyhláška obce Cheznovice č. 1/2021
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
264 kB
10.12.2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 848 kB
09.03.2021 Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 – POŽÁRNÍ ŘÁD 699 kB
12.01.2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ – Kanalizační přípojky v obci Cheznovice 1.6 MB
↑ 2021 ↑
23.10.2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Cheznovice – kanalizace (rozhodnutí) 2.2 MB
31.08.2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení 2.2 MB
29.07.2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 604 kB
29.07.2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 334 kB
22.06.2020 Veřejná vyhláška o doručení pozvánky k zjišťování hranic pozemků – došetření hranic pozemků v rámci komplexní pozemkové úpravy Cheznovice 394 kB
21.05.2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení územního řízení – Cheznovice, RO, p.č. 1428/143, kVN, TS, kNN – zasíťování zóny Z7 794 kB
21.05.2020 Obecně závazná vyhláška obce Cheznovice o místním poplatku ze psů č. 3/2020 637 kB
21.05.2020 Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Cheznovice 650 kB
21.05.2020 Obecně závazná vyhláška obce Cheznovice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 1/2020 901 kB
27.04.2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA daň z nemovitých věcí na rok 2020 345 kB
06.04.2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
(opatření ke kůrovcové kalamitě)
607 kB
30.01.2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ – rozhodnutí o umístění stavby 578 kB
15.01.2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 555 kB
↑ 2020 ↑
20.12.2019 Veřejná vyhláška – přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích 564 kB
18.12.2019 Veřejná vyhláška – KANALIZACE – územní rozhodnutí 1.3 MB
13.12.2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
(změny a doplnění k lesnímu zákonu)
749 kB
19.11.2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ (Cheznovice, RO, E33, KNN (IV-12-0014188) – Becková) 661 kB
07.11.2019 Veřejná vyhláška o doručení pozvánky k zjišťování průběhu hranic pozemků komplexních pozemkových úprav Cheznovice 349 kB
15.10.2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ – ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ – Cheznovice kanalizace 786 kB
03.09.2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – zalesňování v období do 31. prosince 2022 433 kB
↑ 2019 ↑
11.05.2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o doručení pozvánky k zjišťování hranic pozemků komplexní pozemkové úpravy Cheznovice 339 kB
26.04.2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – hromadný předpisný seznam – daň z nemovitých věcí na rok 2018 273 kB
↑ 2018 ↑
10.03.2016 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy o stanovení záplavového území Holoubkovského potoka 12.6 MB
01.02.2016 Veřejná vyhláška – Návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v uplynulém období (únor 2012–leden 2016) 88 kB
13.01.2016 Veřejná vyhláška – OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
čj.  148/2016-MZE-15120 ze dne 12. ledna 2016
401 kB
↑ 2016 ↑
01.12.2015 Obec Cheznovice – Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 320 kB
01.12.2015 Obec Cheznovice – Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 492 kB
11.11.2015 Veřejná vyhláška – NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU CHEZNOVICE 196 kB
19.08.2015 Veřejná vyhláška – Silážní žlab, zpevněné plochy a jímka 592 kB
07.08.2015 Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 510 kB
22.06.2015 Veřejná vyhláška – Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad – CZ03 8.3 MB
19.05.2015 Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Cheznovice 302 kB
29.04.2015 Veřejná vyhláška – Daň z nemovitých věcí na rok 2015 459 kB
17.04.2015 Veřejná vyhláška – Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Odry a Dunaje 1.7 MB
↑ 2015 ↑
29.04.2014 Veřejná vyhláška – hromadný předpisný seznam k dani z nemovitých věcí na rok 2014 262 kB
18.03.2014 Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje 487 kB
↑ 2014 ↑
14.11.2013 Veřejná vyhláška o zahájení řízení o návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území 920 kB
21.10.2013 Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o územním plánu (změna č. 7 návrhu územního plánu sídelního útvaru Mýto) 762 kB
09.08.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
(rozhodnutí o umístění stavby – domovní čistírna odpadních vod)
1.8 MB
12.06.2013 Veřejná vyhláška – ROZHODNUTÍ (Stavba nadzemního a podzemního vedení VN, NN a TS) 22 kV v k.ú. Cheznovice do lokalitv K Hájovně) 1.6 MB
20.05.2013 Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území 561 kB
24.04.2013 Veřejná vyhláška – prodloužení platnosti rozhodnutí: Stavba nadzemního a podzemního vedení (VN, NN a TS) 22 kV v k.ú. Cheznovice do lokality K Hájovně 1.7 MB
23.04.2013 Veřejná vyhláška – hromadný předpisný seznam daně z nemovitosti na rok 2013 446 kB
11.04.2013 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – rorýs obecný 3.6 MB
12.03.2013 Dražební vyhláška Klír-Svoboda-Svobodová 2.6 MB
04.03.2013 Opakovaná dražební vyhláška 1.4 MB
31.01.2013 Výsledky hospodaření obce Cheznovice za I.–XII. měsíc 2012 2 MB
28.01.2013 Veřejná vyhláška – Návrh opatření obecné povahy (ochrana rorýse obecného) 3 MB
↑ 2013 ↑
13.12.2012 Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů 1.8 MB
19.11.2012 Dražební vyhláška 1.5 MB
01.11.2012 Veřejná vyhláška – Návrh zadání změny č. 7 Územního plánu sídelního útvaru Mýto 532 kB
03.10.2012 Veřejná vyhláška – Návrh zadání územního plánu (Oznámení o opakovaném projednání zadání územního plánu) 1.5 MB
03.10.2012 Veřejná vyhláška – Oznámení zahájení správního řízení: Změna (rozdělení) společenstevní honitby Kopaniny – Cheznovice 1.7 MB
↑ 2012 ↑
09.05.2011 Veřejná vyhláška – Finanční úřad Rokycany 449.9 kB
↑ 2011 ↑
02.06.2010 Veřejná vyhláška-připojení el.- Štochl 1.7 MB
18.01.2010 Veřejná vyhláška – Šťastný 501.8 kB
05.01.2010 Veřejná vyhláška – ČEZ 1.9 MB
↑ 2010 ↑
07.09.2009 Veřejná vyhláška – ČEZ 3.4 MB
21.07.2009 Veřejná vyhláška – vzdušné vedení 1.5 MB
02.06.2009 Veřejná vyhláška – ČEZ 2.1 MB
↑ 2009 ↑
02.12.2008 č. 1/2008 – odpady 1.9 MB
22.05.2008 Veřejná vyhláška – Šťastný 645.9 kB
12.02.2008 Veřejná vyhláška 702.6 kB
22.01.2008 Vymezení zastavěného území 2.9 MB
↑ 2008 ↑
20.12.2007 Veřejná vyhláška č. 3/2007 2.8 MB
03.12.2007 Obecní vyhláška č. 2/2007 2.3 MB
↑ 2007 ↑