oficiální stránky obce

Úřední deska – archiv rok 2020

Archiv úřední desky 2020

Vyvěšeno Název souboru Číslo Velikost Sejmuto
14.12.2020 ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice konaného dne 10. prosince 2020 265 kB 30.12.2020
14.12.2020 Schválený střednědobý výhled rozpočtu DSO Horní Berounka, povodí Klabavy na roky 2022-2026 78/20 84 kB 30.12.2020
14.12.2020 Schválený rozpočet DSO Horní Berounka, povodí Klabavy na rok 2021 77/20 80 kB 30.12.2020
11.12.2020 Schválený rozpočet obce Cheznovice na rok 2021 641 kB 27.12.2020
10.12.2020 Rozpočtové opatření č. 2 74/20 209 kB 26.12.2020
23.10.2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Cheznovice – kanalizace (rozhodnutí) 62/20 2.2 MB 23.12.2020
30.11.2020 INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Cheznovice dne 10. 12. 2020 73/20 245 kB 16.12.2020
24.11.2020 Návrh rozpočtu obce Cheznovice na rok 2021 72/20 919 kB 10.12.2020
24.11.2020 Rozpočtové opatření č. 1 71/20 268 kB 10.12.2020
24.11.2020 POZVÁNKA na zasedání Sněmu zástupců Horní Berounky, povodí Klabavy dobrovolného svazku obcí dne 4. 12. 2020 70/20 300 kB 10.12.2020
24.11.2020 OZNÁMENÍ stavba el. přípojek 69/20 702 kB 10.12.2020
06.10.2020 NAŘÍZENÍ Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni č. 8/2020 59/20 1.3 MB 06.12.2020
06.10.2020 NAŘÍZENÍ Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni č. 7/2020 58/20 960 kB 06.12.2020
12.11.2020 OZNÁMENÍ (16. 11. 2020 se na OÚ Cheznovice neúřaduje) 68/20 169 kB 28.11.2020
10.11.2020 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Horní Berounka, povodí Klabavy 67/20 248 kB 26.11.2020
10.11.2020 Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu DSO Horní Berounka, povodí Klabavy na rok 2020 66/20 80 kB 26.11.2020
10.11.2020 Návrh rozpočtu DSO Horní Berounka, povodí Klabavy na rok 2021 65/20 321 kB 26.11.2020
09.11.2020 Svoz nebezpečného odpadu a zpětného odběru 514 kB 25.11.2020
09.11.2020 Výsledky hospodaření obce Cheznovice za I.–X. měsíc 2020 63/20 429 kB 25.11.2020
04.11.2020 ZÁPIS z jednání ZO Cheznovice konaného dne 30. 10. 2020 212 kB 20.11.2020
22.09.2020 UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 54/20 539 kB 16.11.2020
21.10.2020 INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Cheznovice dne 30. října 2020 61/20 204 kB 07.11.2020
31.08.2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení 52/20 2.2 MB 31.10.2020
13.10.2020 Zápis z jednání ZO obce Cheznovice ze dne 7. 10. 2020 346 kB 29.10.2020
12.10.2020 Dočasné omezení úředních hodin na OÚ Cheznovice 60/20 184 kB 28.10.2020
06.10.2020 Výsledky hospodaření obce Cheznovice za I.–IX. měsíc 2020 57/20 424 kB 22.10.2020
30.09.2020 INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Cheznovice dne 7. 10. 2020 56/20 211 kB 16.10.2020
22.09.2020 Výsledky hospodaření obce Cheznovice za I.–VIII. měsíc 2020 55/20 429 kB 08.10.2020
15.09.2020 OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb 53/20 262 kB 03.10.2020
29.07.2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 49/20 604 kB 29.09.2020
29.07.2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 48/20 334 kB 29.09.2020
06.04.2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
(opatření ke kůrovcové kalamitě)
16/20 607 kB 07.08.2020
17.08.2020 OZNÁMENÍ o počtu a sídle volebních okrsků pro Volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020 51/20 189 kB 02.09.2020
12.08.2020 Výsledky hospodaření obce Cheznovice za I.–VII. měsíc 2020 50/20 427 kB 29.08.2020
22.06.2020 Veřejná vyhláška o doručení pozvánky k zjišťování hranic pozemků – došetření hranic pozemků v rámci komplexní pozemkové úpravy Cheznovice 42/20 394 kB 22.08.2020
15.07.2020 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Cheznovice – pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti 46/20 574 kB 15.08.2020
29.07.2020 Stanovení počtu členů Okrskové volební komise – Obec Cheznovice, pro Volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020 47/20 178 kB 14.08.2020
09.07.2020 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Cheznovice – oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků 44/20 561 kB 09.08.2020
16.07.2020 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice konaného dne 13. 7. 2020 261 kB 02.08.2020
09.07.2020 Výsledky hospodaření obce Cheznovice za I.–VI. měsíc 2020 45/20 420 kB 25.07.2020
21.05.2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení územního řízení – Cheznovice, RO, p.č. 1428/143, kVN, TS, kNN – zasíťování zóny Z7 32/20 794 kB 21.07.2020
21.05.2020 Obecně závazná vyhláška obce Cheznovice o místním poplatku ze psů č. 3/2020 31/20 637 kB 21.07.2020
21.05.2020 Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Cheznovice 30/20 650 kB 21.07.2020
21.05.2020 Obecně závazná vyhláška obce Cheznovice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 1/2020 29/20 901 kB 21.07.2020
02.07.2020 INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Cheznovice dne 13. července 2020 43/20 204 kB 18.07.2020
01.07.2020 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice konaného dne 25. 6. 2020 394 kB 17.07.2020
28.05.2020 VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu – víceúčelové hřiště 15 x 32 m Cheznovice 35/20 272 kB 16.06.2020
22.06.2020 Schválený závěrečný účet DSO Horní Berounka, povodí Klabavy za rok 2019 41/20 86 kB 08.06.2020
12.06.2020 INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Cheznovice dne 25. června 2020 38/20 242 kB 28.06.2020
28.05.2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ – Kanalizační přípojky v obci Cheznovice 34/20 1.1 MB 28.06.2020
09.06.2020 Protokol o zkoušce vody (18. 5. 2020) 36/20 2 MB 25.06.2020
09.06.2020 Výsledky hospodaření obce Cheznovice za I.-V. měsíc 2020 36/20 421 kB 25.06.2020
28.05.2020 POZVÁNKA na zasedání Sněmu Horní Berounky, povodí Klabavy – dobrovolného svazku obcí dne 12. 6. 2020 33/20 294 kB 13.06.2020
27.05.2020 ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice konaného dne 14. 5. 2020 493 kB 12.06.2020
19.05.2020 Návrh závěrečného účtu DSO HBPK za rok 2019 28/20 12.1 MB 04.06.2020
18.05.2020 Schválený rozpočet obce na rok 2020 a Závěrečný účet obce 27/20 161 kB 03.06.2020
18.05.2020 OZNÁMENÍ záměru obce odprodat pozemkovou parcelu 26/20 310 kB 03.06.2020
18.05.2020 Výsledky hospodaření obce Cheznovice za I.–IV. měsíc 2020 25/20 363 kB 03.06.2020
15.05.2020 Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu dne 28. 5. 2020 200 kB 31.05.2020
27.04.2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA daň z nemovitých věcí na rok 2020 18/20 345 kB 30.05.2020
30.01.2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ – rozhodnutí o umístění stavby 10/20 578 kB 30.05.2020
25.03.2020 OZNÁMENÍ – úprava úředních hodin na OÚ v Cheznovicích – aktualizace 172 kB 25.05.2020
05.05.2020 INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Cheznovice dne 14. 5. 2020 23/20 282 kB 21.05.2020
30.04.2020 Výsledky hospodaření obce Cheznovice za I.–III. měsíc 2020 175 kB 16.05.2020
30.04.2020 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Cheznovice za rok 2019 991 kB 16.05.2020
15.01.2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 7/20 555 kB 15.05.2020
29.04.2020 Obec Cheznovice – závěrečný účet za rok 2019 20/20 5.1 MB 14.05.2020
28.04.2020 Návrh rozpočtu obce Cheznovice na rok 2020 19/20 656 kB 13.05.2020
24.04.2020 ZÁPIS z ustavujícího jednání Zastupitelstva obce Cheznovice 435 kB 10.05.2020
14.04.2020 INFORMACE o konání ustavujícího zasedání zvoleného Zastupitelstva obce Cheznovice 17/20 300 kB 30.04.2020
16.03.2020 Nařízení hejtmana Plzeňského kraje – regulační opatření v dopravě 769 kB 24.04.2020
18.03.2019 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Cheznovice dne 11.03.2020 218 kB 03.04.2019
15.03.2020 Výsledky voleb do zastupitelstva obce Cheznovice konané dne 14. března 2020 16 kB 31.03.2020
16.03.2020 OZNÁMENÍ – úprava úředních hodin na OÚ v Cheznovicích 195 kB 25.03.2020
02.03.2020 INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Cheznovice dne 11. 3. 2020 12/20 213 kB 25.03.2020
24.02.2020 OZNÁMENÍ o době a místě konání nových voleb do Zastupitelstva obce Cheznovice 11/20 182 kB 16.03.2020
30.01.2020 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro nové volby do Zastupitelstva obce Cheznovice konané dne 14. 3. 2020 9/20 207 kB 16.03.2020
20.12.2019 Veřejná vyhláška – přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích 70/19 564 kB 20.02.2019
27.01.2020 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro nové volby do Zastupitelstva obce Cheznovice konané dne 14. 3. 2020 154 kB 13.02.2019
15.01.2020 Rokycanský region – aktualizovaný katalog sociálních a souvisejících služeb 6/20 371 kB 31.01.2020
15.01.2020 Rozpočtové opatření č. 5 5/20 250 kB 31.01.2020
15.01.2020 Výsledky hospodaření obce Cheznovice za I.–XII. měsíc 2019 4/20 434 kB 31.01.2020
13.01.2020 OZNÁMENÍ stanovení počtu členů okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva obce Cheznovice konané dne 14. 3. 2020 137 kB 29.01.2020
07.01.2020 Výroční zpráva za rok 2019 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 2/20 205 kB 23.01.2020
07.01.2020 Rozpočet DSO Horní Berounka, povodí Klabavy na rok 2020 1/20 139 kB 23.01.2020
20.12.2019 Zveřejnění registračního úřadu k volbám do zastupitelstva obce Cheznovice, které se budou konat 14. 3. 2020 71/19 238 kB 20.01.2020
18.12.2019 Veřejná vyhláška – KANALIZACE – územní rozhodnutí 69/19 1.3 MB 18.01.2020
13.12.2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
(změny a doplnění k lesnímu zákonu)
64/19 749 kB 13.01.2020
16.12.2019 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice konaného dne 12. 12. 2019 269 kB 06.01.2020
16.12.2019 Zásady rozpočtového provizoria roku 2020 hospodaření obce Cheznovice 184 kB 06.01.2020
03.09.2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – zalesňování v období do 31. prosince 2022 48/19 433 kB 03.01.2020